Sodelujte

Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga

 

V raziskavi Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) sodelujejo tako največja slovenska spletna mesta kot tudi srednje velika in manjša spletna mesta. MOSS se izvaja kontinuirano, zato so valutni podatki dostopni ves čas. Z vključenostjo v MOSS založniki dobite relevanten vpogled v doseg svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform, ki ga lahko spremljate v orodju za analizo podatkov DotMetrics, analitično podporo v procesu načrtovanja in optimizacije poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju oglasnega prostora. Podatki raziskave MOSS tržnikom na slovenskem spletnem trgu omogočajo, da v polni meri izkoristijo prodajni potencial svojega spletnega mesta in jim dajejo objektivne in merljive razloge, zakaj je prav njihovo spletno mesto primernejše za izbranega oglaševalca oziroma doseganje njegove ciljne skupine. Sodelujoči v MOSS lahko uporabljajo podatke v spletni aplikaciji za analizo socio-demografskih profilov spletnih obiskovalcev, analizo izbranih ciljnih skupin, med katerimi posamezna spletna mesta dosegajo največjo obiskanost, primerjavo in vrednotenje spletnih mest in analiziranje prekrivanja občinstva.

 

MOSS za založnike/izdajatelje spletnih mest ponuja dve obliki sodelovanja, kot Pristopnik ali kot Uporabnik.

 

STATUS UPORABNIKA

Namenjen je izdajateljem spletnih mest, katerih skupni doseg v tekočem letu trajanja projekta MOSS ne presega 8 % skupnega dosega vseh sodelujočih v projektu MOSS, ki je pri cca 105.000 različnih slovenskih uporabnikih na mesec. Uporabniki pridobijo pravico do namestitve merilne kode na svoja spletna mesta (po želji tudi na posamezne segmente/rubrike spletnega mesta), umestitev v javno objavljeno lestvico dosegov MOSS, dostop do spletne aplikacije DotMetrics, uporabe rezultatov MOSS, vsak mesec sodelovanja prejmejo tudi certifikat MOSS z rezultati o dosegu in drugih metrikah ter sociodemografski strukturi lastnih spletnih mest, nimajo pa pravice do upravljanja projekta MOSS.

Finančna obveznost uporabnika je plačilo fiksne letne uporabnine za vsak sodelujoči spletni medij (ne glede na datum vstopa uporabnika):

 • 250,00 € + DDV (do 3 % dosega – do cca 40.000 različnih slovenskih uporabnikov na mesec)
 • 350,00 € + DDV (od 3 % do največ 6 % dosega – od cca 40.000 do cca 80.000 različnih slovenskih uporabnikov na mesec)
 • 500,00 € + DDV (od 6 % do največ 8 % dosega – od cca 80.000 do cca 105.000 različnih slovenskih uporabnikov na mesec)

 

STATUS PRISTOPNIKA

Namenjen je izdajateljem spletnih mest, katerih skupni doseg v tekočem letu trajanja projekta MOSS presega 8 % skupnega dosega vseh sodelujočih v projektu MOSS. Obdobje sodelovanja je vsaj do konca posameznega razpisnega obdobja z istim izvajalcem raziskave. Pristopniki poleg že prej omenjene pravice do uporabe rezultatov projekta MOSS pridobijo tudi pravico in obveznost sodelovanja pri upravljanju, financiranju in nadzoru projekta MOSS.

Status pristopnika je pogojen s članstvom ali pridruženim članstvom v Slovenski oglaševalski zbornici, ki znaša 370 € + DDV na založnika za 2023. Letna stroška, ki sta neposredno vezana na pristop k MOSS, pa sta članarina MOSS (fiksni znesek v višini 250,38 € + DDV na založnika) in pristopnina MOSS (variabilni znesek na posamezno spletno mesto, ki se izračuna na podlagi povprečnega dosega MOSS v preteklem koledarskem letu in ni nižja od 250,00 € + DDV).

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE SPLETNEGA MESTA V MOSS

Izpolnite prijavnico na podlagi katere vam bomo poslali vsebinski in cenovni predlog sodelovanja.

Za določitev statusa (uporabik ali pristopnik) se upoštevajo podatki o edinstvenih obiskovalcih iz Slovenije na podlagi internih ali drugih relevantnih meritev obiskanosti spletnih strani.

  Podatki o izdajatelju

  Podatki o spletnem mediju

  Krovna blagovna znamka oz. naziv, za katerega želite, da se uporabi pri navedbi vaše strani v končnem poročilu (npr. Spletna stran)

  Glavna domena, ki jo uporabljate za dostop do vašega spletnega medija (npr. www.spletnastran.si)

  število znakov: 0
  Kratek opis medija (dolžina opisa naj bo do 299 znakov s presledki vred; morebitne navedbe o dosedanjem dosegu morajo vsebovati vir in obdobje na katerega se nanašajo)

  Povprečna mesečna obiskanost spletnega medija (navedite št. unique visitors):

  Orodje merjenja obiskanosti spletnega mesta

  Prijavnica
  Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
  Preberi več
  Postani uporabnik
  Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
  Preberi več
  Postani pristopnik
  Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
  Preberi več