Raziskava

MOSS je slovenska spletna medijska valuta

 

Merjenje obiskanosti spletnih strani – MOSS je sindicirana raziskava neprofitnega značaja, ki poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) že vse od leta 2006. V okviru SOZ raziskavo financira in z njo upravlja Svet pristopnikov k MOSS, ki za tekoče upravljane z raziskavo imenuje Izvršni odbor, za nadzor nad metodologijo, izvedbo, kakovostjo ter točnostjo podatkov pa Strokovno komisijo.

MOSS izhaja iz potreb trga in mu zagotavlja enotno spletno medijsko valuto, ki služi kot informacijski okvir in referenca za vrednotenje slovenskega spletnega medijskega prostora. V MOSS vključena spletna mesta so kontinuirano merjena z enotno metodologijo, zaradi katere so podatki primerljivi tako med spletnimi mesti kot med obdobji. V raziskavi sodeluje večina največjih slovenskih spletnih mest, z raziskavo pridobljene podatke pa uporabljajo relevantne medijske agencije za izdelavo medijskih načrtov.

Vizija MOSS je z relevantnimi podatki, ki so zbrani z enotno metodologijo, ponuditi orodje, ki bo v pomoč pri razširjanju zavedanja in s tem vlaganja v slovensko digitalno industrijo, ki bo zanesljiv partner za agencije in oglaševalce. MOSS združuje in predstavlja založnike slovenskih spletnih mest, ter tako deluje kot enotna platforma skupnega nastopa.

Valuta MOSS je mesečni slovenski doseg spletnih mest, ki ga enkrat mesečno javno objavljamo v lestvici na spletnem mestu. Lestvica vsebuje poleg dosega v številki in deležu, tudi podatke o prikazih in trendu, po novem pa tudi o povprečnem dnevnem dosegu in povprečnem dnevnem času na obiskovalca.

Približno 30-krat bolj živahno in neprimerljivo bogatejše z vidika raznovrstnosti metrik pa je dodajanje dnevno svežih podatkov v spletni aplikaciji DotMetrics, ki je podprta z najmodernejšimi tehnologijami in dostopna prek vseh tipov naprav, ki omogočajo povezavo na splet. V aplikaciji DotMetrics so na voljo valutni podatki v realnem času pretvorjeni v dejanske uporabnike za celotna spletna mesta, založnikom spletnih mest pa so na voljo tudi podatki po različnih segmentih lastnih spletnih mest. Podatki vključujejo socio-demografijo prejšnjega dne po različnih napravah (osebni računalniki, mobilne naprave, tablice, pametni TV), pri čemer rezultati po napravah niso podvojeni, na voljo pa so tudi podatki o ekskluzivnih uporabnikih posameznih spletnih mest, podatki o aktivnem času na spletnem mestu, ki meri izpostavljenost uporabnika vsebini spletnega mesta in tržno-komunikacijskim sporočilom in tudi dogodki na asinhronih spletnih mestih, ki so upoštevani v številu prikazov. Orodje DotMetrics se bo kot doslej tudi v prihodnje nadgrajevalo in razvijalo s potrebami trga.

Z vključenostjo v MOSS založniki dobijo relevanten vpogled v doseg svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform, oglaševalci dobijo zagotovitev, da je njihovo oglaševalsko sporočilo doseglo prave ljudi in da so dosegli največji možni ROI, agencije pa lahko le z realnimi marketinškimi metrikami uspešno sodelujejo z medijskimi partnerji in optimizirajo akcije, tako da zagotovijo maksimalno učinkovitost posameznih kampanj.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več