Organi MOSS

Naročnik raziskave MOSS je Slovenska oglaševalska zbornica in pod njenim okriljem Svet pristopnikov k MOSS. Založniki spletnih medijev – pristopniki k MOSS, ki se združujejo v Svetu pristopnikov k MOSS (SP MOSS) raziskavo tudi v celoti financirajo in pod okriljem SOZ z njo upravljajo.

SVET PRISTOPNIKOV MOSS (SP MOSS)

Je najvišji organ projekta MOSS, sestavlja ga po en predstavnik vsakega Pristopnika in en predstavnik SOZ. Pristopniki imajo pravico do delnega soustvarjanja metodologije, ki omogoča dosego ciljev projekta. Pristopniki v SP so enakopravni pri izvrševanju pravic in dolžnosti, ki veljajo za vse pristopnike, ne glede na število in velikost njihovih spletnih medijev. SP odloča o vseh vprašanjih, povezanih s projektom MOSS in imenuje druge organe projekta MOSS. SP in drugi organi projekta MOSS so dolžni ravnati se po Pogodbi o pristopu, Pravilniku o delovanju SP in drugih organov projekta MOSS, Statutu SOZ in drugih splošnih aktih SOZ.

V Svetu pristopnikov MOSS so: Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d.o.o., Adria News Production, d.o.o., Časnik Finance, časopisno založništvo, d.o.o., Delo d.o.o., Dnevnik, d.d., I.R.V., d.o.o., Infonet media d.d., Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana, PRO PLUS, d.o.o., REPORTER MEDIA, časopisno in založniško podjetje, d.o.o., RTV Slovenija, javni zavod, Styria digital marketplaces, d.o.o., Styria Media si, d.o.o., Svet24, informativne vsebine d.o.o., TSmedia, d.o.o., Večer mediji d.o.o. in SOZ.

IZVRŠNI ODBOR MOSS (IO MOSS)

Svet pristopnikov k MOSS je za tekoče upravljane z raziskavo v obdobju 2020/2022 imenoval Izvršni odbor SP MOSS:

 1. Alenka Marovt (Pro Plus), predsednica IO MOSS
 2. Aleš Cipot (Adria Media Ljubljana)
 3. Matej Košir (Styria Media si),
 4. Robert Schmitzer (Delo),
 5. Jernej Špende,
 6. Luka Zebec (RTV Slovenija),
 7. Katja Zužič (GENERALI zavarovalnica).

STROKOVNA KOMISIJA MOSS (SK MOSS)

Nadzor nad izvajanjem raziskave v obdobju 2020/2022 je v rokah Strokovne komisije, ki jo prav tako imenuje Svet pristopnikov k MOSS:

 1. Matej Košir (Styria Media si), predsednik SK MOSS
 2. Barbara Repovž (Delo),
 3. Klemen Snoj (TSmedia),
 4. Alenka Krašovec (Styria digital marketplaces),
 5. Roman Zatler (Delo),
 6. Katja Zužič (GENERALI zavarovalnica).
 7. Boris Savić (Večer)
Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več