MOSS razkriva nov tip poročila za optimalni izbor medijev

16. 5. 2023

Katere medije vključiti v marketinške kampanje ter kako jih kombinirati, da dosežemo največji učinek znotraj izbrane ciljne skupine.

Z veseljem sporočamo, da je MOSS-raziskava merjenja obiskanosti slovenskih spletnih strani predstavila nov tip poročila – TURF (Total Unduplicated Reach and Frequency).

TURF report

TURF analiza je dragoceno orodje, ki nam omogoča, da bolje razumemo potencialni doseg ciljne skupine in učinkovitost oglaševalskih kampanj. Cilj analize je identificirati optimalno kombinacijo medijev, ki bo zagotovila največji potencialni učinek na izbrano ciljno občinstvo. Z rezultati TURF analize tako bolje in hitreje načrtujemo strategijo izbora ter dosežemo najboljše rezultate.

Primeri uporabe TURF analize so izjemno uporabni pri odločanju o številu in predvsem kombinaciji medijev,  oseg v taki meri, da se nam dodatna investicija izplača, ali pa ostanemo pri obstoječi kombinaciji medijev, ki nam zagotavlja zadovoljivo stopnjo dosega in je finančno upravičena.

Mnogi se boste razveselili najnovejše različice TURF poročila tudi zato, ker ta ni več omejena le na maksimizacijo dosega ciljnega občinstva, temveč omogoča iskanje optimalne kombinacije izbranega števila medijev glede na mnoge druge medijske spremenljivke. To pomeni, da lahko od zdaj naprej najdemo najbolj učinkovito kombinacijo medijev tudi glede na povprečno število obiskov, trajanje obiska, število ogledanih strani na obisk in druge pomembne metrike.

Nove možnosti, ki jih prinaša posodobljena različica TURF analize, tako omogočajo še natančnejše načrtovanje marketinških kampanj in s tem optimizacijo finančnih vložkov v oglaševanje.

Če vas zanima funkcionalnost novega poročila nas za kratko predstavitev lahko kontaktirate na natasa.smirnov@mardigo.si in tajda.koblar@soz.si.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več