V 2022 z novo spletno aplikacijo MOSS-DotMetrics

23. 2. 2022

 

S 1. februarjem je zaživela nova spletna aplikacija MOSS-DotMetrics, ki uresničuje poslanstvo MOSS in odgovarja na potrebe trga. Aplikacija ohranja dosedanjo metodologijo zbiranja in analize podatkov, novosti in spremembe uporabniškega vmesnika v 2022 pa bodo doprinesle večjo uporabniško vrednost vsem, ki orodje uporabljajo za potrjevanje medijskih načrtov, za tedenske analize in mesečna poročila, kot tudi rednim dnevnim uporabnikom in agencijam.

 

Med drugim je v novem uporabniškem vmesniku že na voljo:

 • Grafični prikaz dnevnih trendov (Dashboard): uporabniku so na voljo grafični prikazi osnovnih dnevnih podatkov kot tudi prikaz podatkov z dnevnim trendom za preteklih 16 dni;
 • Tipi poročil:
  • Poročilo medijev (Media report) je namenjeno osnovni analizi založnikov, spletnih mest ali pripadajočih sekcij spletnih mest. Analizo je mogoče izvajati na celotni spletni populaciji ali na izbrani ciljni skupini;
  • Poročilo profiliranja občinstva (Profiling report) je namenjeno profiliranju občinstva spletnih mest in primerjavi ciljnih skupin med spletnimi mesti;
  • V razvoju sta še dva nova tipa poročil, ki bosta pomembno prispevala k še bolj poglobljenem in kakovostnem medijskem načrtovanju. Najprej bo lansirano Poročilo o navzkrižni obiskanosti (Cross-Visitng report), kasneje v 2022 pa še Poročilo po kategorijah (Category report).
 • Dodan je nivo Založnik: vsakemu spletnemu mestu je dodana organizacija oz. založniška hiša, ki ji spletno mesto pripada, s tem pa se uporabniku ponuja hitra in enostavna analiza ključnih medijskih metrik med posameznimi založniškimi hišami;
 • Deljenje predlog in poročil: predloge poročil je sedaj možno deliti s celotno organizacijo ali z izbranim posameznikom oziroma skupino v organizaciji.

Nova različica prinaša tudi spremembe v obdobju analize, nastavitvi ciljnih skupin in raznolikosti standardiziranih vrst poročil:

 • Obdobje analize: najdaljše časovno obdobje za analizo je 92 dni.
 • Ciljne skupine: pri opredeljevanju ciljne skupine ima uporabnik možnost izbrati dodaten operator OR (»ali«) med različnimi vprašanji in odgovori na posamezne vprašanja. S tem je dodatno razširila funkcionalnost definicije ciljne skupine, ki je bila v pretekli verziji omejena le na uporabo operatorja AND (»in).

Do 31. marca sta uporabnikom za lažji prehod na voljo obe različici, po tem datumu pa ostane v uporabi le še nova različica.

 

Bi si želeli zanesljivejše medijsko načrtovanje z bolj kakovostno kontrolo zakupa / umeščanja vaših tržnokomunikacijskih sporočil? Vas zanima, kako vam je lahko pri tem v pomoč nova spletna aplikacija?

 

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več