Jabolka s hruškami ne gre primerjati

03. 3. 2021

Različne analitike so lahko koristne za različne namene, na relevantnosti v očeh podjetja pa pridobijo takrat, ko so izpolnjeni določeni pogoji. Na slovenskem digitalnem trgu je izrednega pomena sindicirana slovenska valutna raziskava MOSS, ker jo odlikujejo transparentnost, kakovost, verodostojnost, nadzor, razvoj, nadgrajevanje, enotna metodologija in natančnost. Z vidika zakupa oglasnega prostora so za oglaševalce, ki ravnajo odgovorno s svojimi proračuni in spremljajo učinkovitost vloženih sredstev, vsekakor bolj relevantne realne marketinške metrike, ki so pridobljene na transparenten način, so kakovostne in omogočajo primerljivost zaradi uporabe enotne metodologije.

Za sodelovanje v raziskavi Merjenje obiskanosti spletnih strani – MOSS se založniki slovenskih spletnih mest odločajo samostojno (sodelujejo na podlagi sklenjene pogodbe in plačilom letne uporabnine/pristopnine). S podpisom pogodbe se sodelujoči zavežejo k spoštovanju vseh določb, ki so enake za vse sodelujoče in so merjeni z enotno metodologijo, ki omogoča primerljivost podatkov med merjenimi spletnimi mesti ter po posameznih obdobjih.

Za spletna mesta, ki se niso odločila za sodelovanje v raziskavi, na MOSS ne razpolagamo z njihovimi podatki o obiskanosti, ne moremo podajati ocene relevantnosti/pravilnosti njihovih podatkov, ki pa jih tudi ne moremo primerjati s podatki MOSS.

Neposredne primerjave med podatki iz različnih raziskav, ki bazirajo na različnih metodologijah, uporabljajo različne metrike in zajemajo različna obdobja, niso možne. MOSS tudi ne more podajati ocen o mesečni obiskanosti nekega spletnega mesta, ki ne sodeluje v MOSS, na podlagi tretjih podatkov o obiskanosti, zbranih po drugi metodologiji v nekem krajšem ali daljšem časovnem obdobju.

Ne glede na to, ali gre za raziskavo MOSS ali katero drugo analitično merjenje, pa mesečni doseg ni seštevek posameznih dnevnih dosegov, ker bi to enostavno pomenilo, da je vsak brskalnik en človek, da je vsaka naprava en človek, da vsak človek obišče spletno mesto le enkrat v mesecu in da spletno mesto v enem mesecu obišče več ljudi kot je prebivalcev v Sloveniji – nič od naštetega seveda ne drži.

Previdnost tako velja tudi pri rabi terminologije, prevodih tujih poimenovanj metrik različnih analitik, pri navajanju virov podatkov in obdobja, na katerega se nanašajo. Primerjava med metrikami različnih meritev ali med neprimerljivimi obdobji bi namreč lahko privedla do napačnih zaključkov in odprla prosto pot zavajanju.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več