Opomba k rezultatom MOSS september 2019 zaradi nadgradnje metodologije

09. 10. 2019

Svet pristopnikov MOSS je objavo aktualnih rezultatov MOSS pospremil s splošno opombo, da poteka nadgradnja metodologije merjenja novih platform, zato v tem času prihaja do precenjevanja ekskluzivnih uporabnikov na platformi Facebook Instant Articles, ki jih v MOSS zaenkrat uporablja manjše število spletnih mest.

MOSS je ena izmed najbolj natančnih medijskih raziskav na trgu, ki se nenehno inovira, vendar se nobena nadgradnja ne zgodi iz danes na jutri. Izzivi merjenja novih tehnologij in platform so vedno kompleksnejši, pri čemer je najprej potrebno oceniti stopnjo diskrepance in njen vir, nato izmed vseh možnih rešitev izbrati najustreznejšo, jo razviti in testirati. Rezultate testiranja preuči Strokovna komisija MOSS, ki nato predlaga Svetu pristopnikov MOSS uvedbo nadgradnje metodologije v uradno metodologijo MOSS.

Morda cokla, ali pa vendarle prednost, saj večina nadgradenj neizogibno vpliva tudi na druge merjene platforme, pri čemer je previdnost dobrodošla. Zato se je Svet pristopnikov odločil, da do potrditve nadgrajene metodologije nadaljuje nespremenjeno merjenje na vseh platformah vključno z merjenjem Facebookovih Instant Artices, rezultate pa opremi s pridržkom oziroma splošno opombo, ki jo lahko strokovna javnost upošteva in na tej podlagi tudi ustrezno oblikuje svoje poslovne odločitve.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več