Pričel se je postopek izbora izvajalca MOSS 2020/2022

01. 8. 2019

Svet pristopnikov k projektu MOSS (SP MOSS) pri Slovenski oglaševalski zbornici je izbrane potencialne izvajalce povabil k oddaji ponudb za izvedbo raziskave dosega spletnih medijev in aplikacij v okviru projekta MOSS v projektnem obdobju 2020/2022.

Namen raziskovalne storitve, ki je predmet aktualnega izbora, je zbirati podatke, ki omogočajo pregled slovenskega spletnega trga in so osnova za analizo spleta, planiranje investicij v medije vključene v raziskavo, pridobivanje podatkov za pospeševanje investicij in oglaševanja, medsebojno primerjavo spletnih medijev in njihovo primerjavo z ostalimi mediji.

Rok za oddajo ponudb je do vključno 28.8.2019, izvajalec pa bo s strani SP MOSS izbran predvidoma do 30.10.2019.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več