10 stvari, ki jih NE prištevamo k valutnim podatkom MOSS

03. 7. 2019

Raziskava MOSS je ena izmed najbolj natančnih raziskav, ki so na voljo na slovenskem digitalnem trgu. Za razliko od ostalih izključno tehničnih meritev metodologija MOSS omogoča, da so podatki izjemno prečiščeni s ciljem prikaza najbolj relevantnih rezultatov za vse deležnike v oglaševalskem trikotniku. Iz valutnih podatkov MOSS je tako izločen naslednji promet:

  1. Izmerjena izključno vrhnja domena s poddomenami

Merjenje se izvaja izključno za vrhnjo domeno predmetnega spletnega mesta in njene pripadajoče poddomene, rezultira pa v skupnem mesečnem dosegu predmetnega spletnega mesta, zato v podatkih MOSS ni prometa, ki bi bil generiran izven merjenega spletnega mesta (na drugi domeni ali poddomeni, ki ni pripadajoča merjenemu spletnemu mestu);

  1. Promet ene merilne kode

Prometa, ki bi bil generiran zaradi večkratne namestitve iste merilne kode na enem spletnem mestu;

  1. Brez iframe-ov, widget-ov, embed kod

Prometa na vsebinah merjenega spletnega mesta, ki se prikazujejo na drugih spletnih mestih v obliki iframe-ov, widget-ov, embed kod ali drugih načinov distribuiranja vsebin, saj je cilj MOSS meriti samo vsebino, ki je bila uporabniku dostavljena in preko katere je uporabnik dejansko lahko videl oglase na merjenem spletnem mestu;

  1. Strokovna komisija izloči neprimerno generiran promet

Prometa, ki bi bil generiran na kakršenkoli neprimeren način po oceni Strokovne komisije MOSS ali ne služi cilju pridobitve podatka o dosegu enega spletnega mesta;

  1. Ni večine robotsko generiranega prometa

Velikega deleža neuporabniškega prometa generiranega z nečloveško aktivnostjo s seznama za filtriranje na podlagi IAB smernic kot je IAB/ABC mednarodni seznam pajkov in robotov (IAB/ABC International Spider & Robots List) in IAB/ABC mednarodni seznam znanih tipov brskalnikov (IAB/ABC International Known Browser Type List);

  1. Izbrisan piškotek ni nova naprava

Naprav, ki so izbrisale piškotke, ne izmerimo kot nove naprave – s pomočjo metode fingerprint, lahko za tako napravo preverimo, ali je že prisotna v sistemu in je tako ne upoštevamo kot novo napravo.

  1. Tri naprave – en človek

Dupliciranih naprav (človek, ki uporablja za dostop do spleta 3 naprave, je v MOSS samo 1 človek in ne denimo 3 ljudje), saj na podlagi podatkov bazične raziskave izračunamo in odštejemo predvideno preklapljanje za vsako spletno mesto za vsak tip naprave. Tako so MOSS dosegi praviloma bistveno nižji in realnejši od podatka o dejanskih uporabnikih kot jih definira Google Analytics, saj slednji  dejanske uporabnike preračunava primarno preko piškotkov in s povezovanjem Google uporabniških računov, MOSS metodologija pa temelji  tudi na bazični raziskavi in realni velikosti trga, kar upošteva tako pri zajetem času, tipu naprave in demografski strukturi;

  1. Izmerjen aktivni čas na strani

Ker merimo aktivno preživet čas na spletnem mestu, ne upoštevamo časa na straneh, ki so sicer v aktivnem zavihku, vendar od prvega ogleda strani na njih v naslednjih 30 minutah ni nobene namerne oziroma načrtovane aktivnosti. Prav tako ne upoštevamo časa na straneh, ki niso v aktivnem zavihku, saj se po zapustitvi zavihka meritev ustavi in nadaljuje šele ob ponovnem obisku aktivnega zavihka, vendar le ob izpolnjenem pogoju, da se seja še ni iztekla (po 30 minutah brez odprtega zavihka ali klika nanj);

  1. Različne napake in kršitve

Podatkov za primere kot so: ob pričetku sodelovanja spletnega mesta (testno obdobje), izpad merilne kode ali nenamerna opustitev namestitve merilne kode po nekih večjih vzdrževalnih ali uredniških posegih na spletnem mestu, ob tehnično nepravilno nameščeni merilni kodi (nameščena samo na glavni domeni, nameščena samo na poddomenah, nepravilno nameščena ob prehodu iz html v ajax), ob nedosegljivosti spletnega mesta ali napak na strežniku, ob resnem nespoštovanju določil pogodbe.

  1. Galerija slik je en klik

Klikov slik v galerijah. Štejemo en klik, ne glede na število klikov v galeriji.

Dodatno pa sta Strokovna komisija in izvajalec MOSS posebej pozorna na promet, za katerega obstaja sum kupovanja unverified prometa ali sum neverificiranega prometa, ki je zabeležen iz specifičnega vira, katerega dinamika ni značilna za človeško aktivnost. Če se ne da nedvoumno ovreči sum ali če je potrebna dodatna preverba, Strokovna komisija do razjasnitve zadrži javno objavo podatkov.

 

Še vedno uživate neoprano solato?>>

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več