Spletno mesto MOSS v novi podobi

03. 9. 2018

Spletno mesto projekta Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) se predstavlja v novi, osveženi podobi. S svojo enostavnostjo, svežino in preglednostjo želimo izboljšati uporabniško izkušnjo oglaševalcev, medijev, agencij in vseh drugih, ki spremljajo podatke o merjenem obisku slovenskega spletnega prostora.

»MOSS se je v svojih 13-ih letih obstoja uveljavil kot slovenska spletna medijska valuta. Spremenile so se navade in pričakovanja spletnih uporabnikov, zato smo se odločili za prenovo spletnega mesta. Slovenski splet na mesec obišče 1,3 mio različnih obiskovalcev, kjer 75 odstotkov uporabnikov do spletnih strani dostopa preko mobilnega telefona in 20 odstotkov preko tabličnega računalnika. Težili smo k enostavnemu in preglednemu spletnemu mestu za uporabnike različnih naprav,« je ob lansiranju povedala Alenka Marovt, predsednica IO SP MOSS.

Ena od novosti, ki jo bo spletno mesto ponujalo, je splošni demografski pregled slovenskih spletnih uporabnikov (spol, starost, naprave) za tekoči mesec. V juliju je slovenski splet obiskalo 49 % moških in 51 % žensk, večina (56 %) spletnih obiskovalcev je starih od 25 do 49 let.

Raziskava MOSS se izvaja kontinuirano, dnevno sveži valutni podatki dejanskih uporabnikov v realnem času po demografiji pa so poleg množice drugih relevantnih podatkov za medijsko načrtovanje in optimizacijo poslovnih procesov na voljo v spletni aplikaciji DotMetrics. Orodje DotMetrics omogoča, da vsaka spletna stran, vključena v raziskavo, svoje uporabnike segmentira glede na socio-demografsko strukturo obiskovalcev na dan, teden in mesec.

Cilj raziskave MOSS je zagotoviti podatke, zbrane po enotni metodologiji, ki predstavljajo referenco za vrednotenje slovenskega spletnega medijskega prostora. Vizija MOSS pa je, da bodo ti podatki v pomoč pri razširjanju zavedanja in s tem vlaganja v slovensko digitalno industrijo, ki je zanesljiv partner za agencije in oglaševalce.

»Izredno me veseli, da se je raziskava MOSS v 13-ih letih svojega obstoja uveljavila (in obstala) kot enotna spletna medijska valuta, informacijski okvir in referenca, ki upošteva potrebe založnikov spletnih mest, medijskih agencij in oglaševalcev. Za verodostojnost podatkov na trgu je izrednega pomena, da so pridobljeni z enotno metodologijo, kontinuirano in imajo omogočeno izvedbo nadzora, zato smo ponosni, da so založniki spletnih medijev v Slovenski oglaševalski zbornici prepoznali krovno stanovsko organizacijo, ki ji nudi tako pravno-formalni okvir za izvedbo kot tudi bistveno pripomore k njenemu trajnostnemu razvoju. Prepričana sem, da bo tudi v prihodnje MOSS s kontinuiranim potekom, kredibilnostjo, kakovostjo ter točnostjo podatkov utrjeval status valute za spletna mesta in za trg spletnega oglaševanja v Sloveniji«, je ob aktualni posodobitvi spletne pojavnosti MOSS povedala Mojca Briščik, izvršna direktorica SOZ.

Spletno mesto moss-soz.si beleži konstanten porast obiskanosti, kar kaže na to, da uporablja vedno več oglaševalcev in drugih deležnikov v slovenskem digitalnem medijskem prostoru enoten, vseslovenski vir, kjer so na voljo mesečno ažurirani in verodostojni podatki. Novost, ki jo z objavo nove spletne strani predstavljamo, je, da poleg mesečnega slovenskega dosega spletnih mest v številki in deležu ter podatkov o prikazih in trendu, ki so javno objavljeni v interaktivni valutni lestvici na spletnem mestu, slednja odslej razkriva tudi podatke o povprečnem dnevnem dosegu in povprečnem dnevnem času na obiskovalca.

V raziskavo MOSS je trenutno vključenih 42 velikih, srednje velikih in manjših založnikov z 69 spletnimi mesti, redno pa se ji pridružujejo tudi novi sodelujoči z željo po umestitvi lastnih spletnih mest na zemljevid slovenskega spletnega trga. Skupaj z našimi partnerji konstantno skrbimo za pridobivanje transparentnih in kakovostnih podatkov, ki odražajo realno podobo slovenskega spletnega medijskega prostora.

Pomembne prednosti in nekatere novosti raziskave MOSS

Ključna prednost raziskave MOSS je pretvarjanje izmerjenih podatkov v dejanske uporabnike v realnem času, kar omogoča hitro analizo relevantnih aspektov uporabe spletnih medijev. Med izpostavljene prednosti raziskave MOSS, ki so na voljo založnikom in agencijam v spletni aplikaciji DotMetrics, sodijo podrobni socio-demografski podatki, identifikacija komunikacijskih naprav (osebni računalniki, mobilne naprave, tablice, pametni TV), preko katerih uporabniki dostopajo do spletnih mest, prekrivanje obiskovalcev in podatki o ekskluzivnih obiskovalcih posameznih spletnih mest. Poleg že znane analitične metrike časa so uporabnikom DotMetricsa na voljo tudi podatki o aktivnem času na spletnem mestu, ki meri izpostavljenost uporabnika vsebini spletnega mesta in tržno-komunikacijskim sporočilom.

Sedaj je v javno objavljeni lestvici dosegov poročana tudi metrika, ki je po svetovnih merilih vedno bolj zaželena, podatek o povprečnem dnevnem dosegu, ki prikazuje, koliko različnih uporabnikov v povprečju dnevno aktivno dostopa do posamezne spletne strani. Parameter je pomemben za načrtovanje oglaševalskih kampanj, ki v poprečju trajajo krajši čas in vse pogosteje na dnevni ravni, zelo redko ali nikoli na mesečni ravni.

Dodatno je v lestvici javno objavljen tudi podatek o povprečnem dnevnem času obiskovalca, torej času, ki ga obiskovalec preživi na spletnem mestu in je eden ključnih podatkov tako za oglaševalce kot za informiranje javnosti glede dejanske obiskanosti spletnih strani.

MOSS stremi h konstantnim izboljšavam in posodobitvam, zato trenutno testiramo tudi merjenje »native« mobilnih aplikacij. Mobilne aplikacije, ki so razvite izključno za dotično spletno mesto in so plod domačega znanja. Načrtujemo, da bomo nove podatke lahko vključili v orodje DotMetrics že v naslednjih mesecih.

V prihodnosti pričakujemo še večjo stopnjo ozaveščenosti in posledično porast sodelujočih v raziskavi MOSS, saj lahko le tako skupaj skrbimo za pregleden, transparenten in zaupanja vreden slovenski spletni medijski prostor.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več