Pravno obvestilo

Pogoji uporabe spletnega mesta

 

Omejitev odgovornosti
To spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogočiti splošno informacijo o projektu Merjenja obiskanosti spletnih strani – MOSS.  MOSS je valutna medijska raziskava, ki poteka v okviru Slovenske oglaševalske zbornice – SOZ. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. SOZ ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

SOZ bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. SOZ si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

 

Avtorske pravice

Izključni imetnik pravic iz naslova intelektualne lastnine na podatkih, avtorskih delih in bazah podatkov MOSS je SOZ. Moralne avtorske pravice tega spletnega mesta so last avtorjev in so neodtujljive, izključni imetnik časovno in prostorsko neomejenih materialnih avtorskih pravic tega spletnega mesta pa je SOZ. Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti

 • za obdobje 2013-2015 kot vir naveden: »© Slovenska oglaševalska zbornica, projekt MOSS«, izvajalec MOSS: »Izvajalec projekta MOSS je družba Gemius Adria d.o.o.« in obdobje, na katerega se nanašajo uporabljeni podatki MOSS.
 • za obdobje 2016-2018 kot vir naveden: »© Slovenska oglaševalska zbornica, projekt MOSS«, izvajalec MOSS: »Izvajalec projekta MOSS je družba Ipsos d.o.o.« in obdobje, na katerega se nanašajo uporabljeni podatki MOSS.

 

Politika varstva osebnih podatkov 

 1. Upravljavec 

Uradno ime podjetja: Slovenska oglaševalska zbornica

Sedež podjetja: Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Mojca Briščik

 

 1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave 

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto obdelujemo in hranimo:

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • spol.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 

 1. Prenos osebnih podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Osebne podatke lahko delimo z našimi pogodbenimi partnerji, zaupanja vrednimi ponudniki storitev in strokovnimi svetovalci, ki v našem imenu in za naš račun obdelujejo osebne podatke za izpolnitev namena, s katerim so bili osebni podatki zbrani. Obdelovalce osebnih podatkov izberemo skrbno in le ob zadostnih jamstvih, da imajo sprejete ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

 

 1. Obdobje hrambe 

Osebne podatke posameznika hranimo do izpolnitve namena, s katerim so bili zbrani, oziroma do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo s strani posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, razen v kolikor daljše obdobje hrambe zahteva vsakokrat veljavna zakonodaja. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

 

 1. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled,
 • popravek,
 • izbris,
 • omejitev oz. ugovor obdelavi,
 • prenos,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

 

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

 

 1. Kontaktni podatki

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem Pravnim obvestilom oziroma želite uveljavljati vaše pravice, nas kontaktirajte na naslov: info@soz.si

 

V Ljubljani, dne 23. 5. 2018

 

Slovenska oglaševalska zbornica

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več