O naročniku English

O naročniku

Naročnik raziskave je Slovenska oglaševalska zbornica in pod njenim okriljem Svet pristopnikov k MOSS. Založniki spletnih medijev - pristopniki k MOSS, ki se združujejo v Svetu pristopnikov k MOSS (SP) raziskavo tudi v celoti financirajo in pod okriljem SOZ z njo upravljajo. Višina finančnega vložka posameznega založnika spletnih medijev (spletnih strani) je odvisna od dosega posameznega medija.

Svet Pristopnikov (SP) je najvišji organ projekta MOSS, sestavlja ga po eden predstavnik vsakega Pristopnika in eden predstavnik SOZ. Pristopniki v SP so enakopravni pri izvrševanju pravic in dolžnosti, ki veljajo za vse pristopnike, ne glede na število in velikost njihovih spletnih medijev. SP odloča o vseh vprašanjih, povezanih s projektom MOSS in imenuje druge organe projekta MOSS (Izvršni odbor in Strokovno komisijo). SP in drugi organi projekta MOSS so dolžni ravnati se po Pogodbi o pristopu, Pravilniku o delovanju SP in drugih organov projekta MOSS, Statutu SOZ in drugih splošnih aktih SOZ.

Svet pristopnikov k MOSS je za tekoče upravljane z raziskavo v obdobju 2016/2018 imenoval petčlanski Izvršni odbor SP MOSS: predsednica IO MOSS Alenka Bućan (Pro Plus) trenutno odsotna, namestnica predsednice IO MOSS Urša Reja (Pro Plus), podpredsednik in predsednik strokovne komisije Alen Savič (TSmedia), Tadeja Horvat (Styria digital marketplaces), Robert Schmitzer (Delo) in Luka Zebec (RTV Slovenija).

Nadzor nad izvajanjem raziskave pa je v rokah petčlanske Strokovne komisije, ki jo prav tako imenuje Svet pristopnikov k MOSS: predsednik SK MOSS Alen Savič (TSmedia), Maka Lippai Senekovič (Pro Plus), Aleš Perme (Styria digital marketplaces), Roman Zatler (Delo) in Jerneja Kimovec (Media24).

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več