Model zbiranja podatkov English

Model zbiranja podatkov

Metodologija projekta MOSS temelji na hibridnem sistemu merjenja DotMetrics, ki temelji na treh raziskovalnih elementih:

1. Site-centric tehnično merjenje števila naprav, ki dostopajo do spletnih strani, vključenih v merjenje
2. Bazična raziskava, s katero merimo populacijo spletnih uporabnikov ter njihove navade pri uporabi tehnologije
3. Pop-up anketa, s katero napravam v merjenju pripišemo demografske lastnostiPristop, ki ga uporablja sistem za merjenje obiskanosti spletnih strani DotMetrics je hibriden. Site-centric merjenje se izvaja preko skript za sledenje, ki so vstavljene na spremljane spletne portale (označevanje s skriptami – script tagging), user-centric merjenje pa se izvaja s pojavnimi (pop-up ) anketami, s katerimi merimo naprave in panelno merjenje. Tretji del hibridnega sistema je strukturirana in uveljavljena anketa, ki se uporablja za postavljanje predvidevanj za konverzijske podatkovne algoritme in strukturne podatkovne točke, ki se jih uporablja v atributivnih modelih.

Sistem na dnevnem nivoju meri označen in neoznačen spletni promet in demografsko strukturo ter z enodnevnim zamikom prinaša celotne podatke. Podatki so v realnem času pretvorjeni v dejanske uporabnike, kar omogoča hitro analizo podatkov celotnega občinstva z demografijo prometa prejšnjega dne.

Uporabnike se identificira s pomočjo algoritma lastnega digitalnega prstnega odtisa za identifikacijo naprav, nato pa se jih pretvori v dejanske uporabnike (realne uporabnike) s pomočjo tehnik statističnega modeliranja.
 

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več