Prijavi spletno mesto

Izpolnite prijavnico in se pridružite najboljšim. V raziskavi Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS) sodelujejo največja slovenska spletna mesta, merjenje pa se opravlja enkrat mesečno.

Podatki o izdajatelju

Podatki o spletnem mediju

Krovna blagovna znamka oz. naziv, za katerega želite, da se uporabi pri navedbi vaše strani v končnem poročilu (npr. Spletna stran)

Glavna domena, ki jo uporabljate za dostop do vašega spletnega medija (npr. www.spletnastran.si)

število znakov: 0
Kratek opis medija (dolžina opisa naj bo do 299 znakov s presledki vred; morebitne navedbe o dosedanjem dosegu morajo vsebovati vir in obdobje na katerega se nanašajo)

Povprečna mesečna obiskanost spletnega medija (navedite št. unique visitors):

Orodje merjenja obiskanosti spletnega mesta

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več