Metodologija

S hibridno metodologijo do valutnih podatkov v realnem času

Raziskovalni pristop, ki ga uporablja sistem za merjenje obiskanosti spletnih strani DotMetrics, je hibriden: kontinuirano tehnično merjenje se izvaja preko skript za sledenje, ki so vstavljene na spremljane spletne portale, meri pa število naprav, ki dostopajo do spletnih mest, spremljajo ga pojavne (pop-up) ankete, s katerimi se posameznim napravam v merjenju pripišejo socio-demografske lastnosti, z bazično raziskavo pa se izmeri populacija vseh slovenskih spletnih uporabnikov po posameznih napravah in se uporablja za postavljanje predvidevanj za konverzijske podatkovne algoritme in strukturne podatkovne točke, ki se jih uporablja v atributivnih modelih.

Sistem na dnevnem nivoju meri označen in neoznačen spletni promet in demografsko strukturo ter z enodnevnim zamikom prinaša celotne podatke. Uporabnike se identificira s pomočjo algoritma lastnega digitalnega prstnega odtisa za identifikacijo naprav, nato pa se jih pretvori v dejanske uporabnike (realne uporabnike) s pomočjo tehnik statističnega modeliranja. Podatki so v realnem času pretvorjeni v dejanske uporabnike, kar omogoča hitro analizo podatkov celotnega občinstva z demografijo prometa prejšnjega dne.

Metodologija MOSS omogoča, da so na voljo valutni podatki v realnem času pretvorjeni v dejanske uporabnike, kar omogoča hitro analizo relevantnih aspektov uporabe spletnih medijev. Podatki vključujejo socio-demografijo prejšnjega dne po različnih napravah (osebni računalniki, mobilne naprave, tablice, pametni TV), pri čemer rezultati po napravah niso podvojeni. Pretvorba v valutne podatke ni narejena samo za celotno spletno mesto, ampak tudi po različnih nivojih spletnega mesta, če je to želel posamezen sodelujoči v MOSS. Ker se v bazični raziskavi uporablja zelo velik vzorec je omogočeno izredno natančno izračunavanje spletne populacije, zato ima industrija na voljo čim bolj realne rezultate o dosegu, primerljive z ostalimi nacionalnimi reprezentativnimi anketami. Ker je na trgu vedno več asinhronih spletnih mest, so v MOSS izmerjeni tudi dogodki na tovrstnih spletnih mestih (ki po IAB definiciji ustrezajo prikazom) in so zato upoštevani v številu prikazov. V DotMetricsu so na voljo tudi podatki o ekskluzivnih uporabnikih posameznih spletnih mest, poleg že znane analitične metrike časa pa so na voljo tudi podatki o aktivnem času na spletnem mestu, ki meri izpostavljenost uporabnika vsebini spletnega mesta in tržno-komunikacijskim sporočilom in je zato kot metrika za učinkovitost oglaševanja uporabna pri izračunu ROI, merjenju doseganja KPI-jev in posledično sprejemanju boljših poslovnih odločitev.

Prijavnica
Postavite svoje spletno mesto na zemljevid slovenskega spletnega trga. Pridobite relevanten vpogled v obiskanost svojih spletnih mest prek vseh digitalnih platform in si zagotovite podporo v načrtovanju in optimizaciji poslovnih procesov ter učinkovito orodje pri trženju.
Preberi več
Postani uporabnik
Status uporabnika je namenjen spletnim mestom, ki ne presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za fiksno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS in dostopate do spletne aplikacije DotMetrics brez pravice do upravljanja projekta.
Preberi več
Postani pristopnik
Status pristopnika je namenjen spletnim mestom, ki presegajo 8 % skupnega dosega MOSS: za variabilno finančno nadomestilo sodelujete v merjenju, se umestite v lestvico MOSS, dostopate do spletne aplikacije DotMetrics in soupravljate projekt MOSS.
Preberi več